Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom

Współpracujemy z

Współpracujemy z:

Urząd Miasta Szczecinek 

Academia Nautica
Fundusz Tratwa SzczecinekStowarzyszenie Aktywnych Kobiet
Nadleśnictwo SzczecinekSzczecineckie Świetlice Środowiskowe

MOPS Szczecinek