Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom

Rok 2011

Początki Naszej Świetlicy
Organizujemy Festyn Średniowieczny dla szczecineckich świetlic


Różnorodne zajęcia w Naszej Świetlicy
Wycieczka do Łeby do Parku Jurajskiego